Blue Flower

 

DSC 0731 1RI HarrieJorna voorbereiding lezing Duurzaamheid Thuis

Verslag Lezing Duurzaamheid Thuis in de Sprank te Silvolde

Wat kun je zelf thuis doen zonder (veel) investering?
Het was een heel humoristische bijeenkomst. Doordat er niet zoveel mensen waren, stelde iedereen veel vragen waarop door Harrie ruimschoots ingegaan werd en er ook van anderen uit het publiek antwoorden en reacties naar voren kwamen. Harrie was uiterst enthousiast en liet zich zien en horen als leraar, als deskundige en als wetenschaper. Dit laatste bij de grappige demonstraties van enkele proeven.
We waren met z’n allen zo intensief bezig dat de koffie er bijna bij inschoot. Na het pauzetje verteld Jan Jolink wat over de groen gedrukte onderdelen. Ook hem werden veel vragen gesteld.
Iedereen ging met bijna honderd tips en wetenswaardigheden tevreden naar huis.
Ook zo’n lezing? Neem dan contact op met liesvisscher(at)live.nl of harriejorna(at)hotmail.com.

 

 

Hartelijk welkom bij de Raad van Kerken van de gemeente Oude IJsselstreek.

Wij zijn een gemeenschap van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in deze gemeente.

Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:
* De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken;
* De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving;
* De ontmoeting met mensen van een andere religie.

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Klik hier om naar onze ledenpagina te gaan.