Blue Flower

RvK logo klein96

Bijna iedereen kent wel iemand die de zorg op zich heeft genomen voor een langdurig zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of kennis. Mantelzorg is meestal geen vrijwillige keuze.
De Raad van Kerken Oude IJsselstreek wil deze bijzondere groep ondersteunen door een moment van inspiratie en ontmoeting, speciaal voor mantelzorgers. Natuurlijk zijn ook hun naasten en andere belangstellende van harte welkom.


 

 

Wanneer : zondag 9 oktober 2016  Mantelzorg doe je samenklein

Waar      : NPB De Eendracht,
                Doetinchemseweg 5,
                Varsseveld

Aanvang : 15.00

Thema    : Liefde en Zorg

In deze viering wordt gezocht naar bemoediging en inspiratie voor de mantelzorgers, voor allen die met zorg te maken hebben. Een mantelzorger zal over zijn” ervaringen” vertellen. Het Kleinkoor Vocaliste zal haar medewerking verlenen.

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een High Tea.
Iedereen, in het bijzonder mantelzorgers, heten we van harte welkom!!!!!!!
(Zegt het voort)