Blue Flower

Groene Kerk, 26 september 2018

Affiche Groene Kerk 26 09 2018Kerken zijn betrokken bij het milieu, juist ook omdat ze geloven, dat het gaat om Gods schepping. Allerwege horen we van de bedreigingen die het milieu treffen: De klimaatcrisis, ons afvalprobleem (plastics), vervuiling van bodem en grondwater, luchtvervuiling door fijnstof, uitputting van grondstoffen en ga zo maar door. Bij steeds meer mensen groeit het besef, dat het anders moet met onze omgang met natuur en milieu. Ook kerken worden zich daarvan steeds meer bewust. Maar deze bedreigingen gaan niet buiten hen om. Ook kerkgemeenschappen laten een ecologische voetafdruk achter op deze aarde. Veel kerkelijke gemeentes zijn daarom begonnen om in kaart te brengen, hoe zij groener en duurzamer kunnen worden. Landelijk worden deze inspanningen geregistreerd en gestimuleerd door de GroeneKerkenactie. Als je de mogelijke initiatieven bekijkt, dan blijkt dat plaatselijke gemeentes op dit terrein erg veel kunnen doen. Zie: https://www.groenekerken.nl/toolkit/

Op 26 september heeft de Raad van Kerken een avond over de Groene Kerk georganiseerd. Atie de Vos van Kerkinactie heeft op de avond een inleiding gehouden over de GroeneKerkactie. Vervolgens heeft Ingrid Pierik van Wooncorporatie Wonion vertelt over de actie ‘Nul-op-de-meter’ in het kader van de energiebesparing.

Woensdag 26 september 2018
De avond begon om: 20:00 uur (inloop was mogelijk vanaf 19:30 uur)
Oude Ettense Kerk, Oude Kerkstraat 2, Etten