Blue Flower

Mantelzorgviering 7 oktober 

Affiche Mantelzorgviering 07 10 2018

De Raad van Kerken Oude IJsselstreek heeft op zondag 7 oktober 2018 een mantelzorgviering georganiseerd. Deze oecumenische dienst vond plaats in de Maartenskerk, Oude Kerkstraat 2 in Etten en begon om 15.00 uur. In deze bijzondere viering kwam het thema ‘In het goede daglicht zetten’ aan de orde. Iemand die ziek is, krijgt soms te maken met oordelen van mensen uit zijn omgeving. Vaak zorgt dit voor verdriet en boosheid bij een zieke en zijn of haar mantelzorger. Aan de hand van het evangelie werd hierover verder nagedacht. Aan de viering werkte een kwartet van geschoolde zangers mee. In de dienst was er gelegenheid voor bezinning en het aansteken van een kaars. Aansluitend aan de viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een koffiemaaltijd in ‘De Glazeren Kast’, het gebouw bij de kerk. Op deze mantelzorgvieringen is een ieder welkom en in het bijzonder zij die bij mantelzorg betrokken zijn. Klik voor een kleine fotoimpressie.