Blue Flower

Verslag van de bijeenkomst met Meino Smit in de St. Joriskerk Terborg op 28 september 20.00 uur.

PS3524 Foto van Meino en notulist Harrie Jorna 2Rechts Meino Smit voor de ca 50 belangstellenden in de St. Joriskerk Terborg

Meino Smit is 72 jaar, praktiserend boer en hij is gepromoveerd op dit onderwerp aan de Wageningen universiteit.
Het kan: problemen oplossen in de landbouw en andere sectoren! Zo stond in de uitnodiging. Evenals: Als er één plek is in Nederland waar vernieuwing in de landbouw plaats kan vinden dan is het de Achterhoek. Er zijn al veel initiatieven: Bodemboeren, Vruchtbare Kringloop, Achterhoek kunstmest vrij en Agroforestry.
Door het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is de Achterhoek aangewezen als innovatieregio voor kringlooplandbouw. De uitdaging is een weg te vinden die berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en planeet met elkaar in balans zijn. Waarbij de arbeid voldoende wordt beloond.

De tweede gespreksavond is op 25 oktober om 20.00 uur in Winterswijk:
Plaats: Bedrijfsrestaurant Gemeente Winterswijk,
  Stationsstraat 25
  Winterswijk

 

Meino, geboren in Paterswolde, klein van stuk, zijn hoeveelheid haar verraadt zijn leeftijd, laat een PowerPointpresentatie zien van 32 dia’s, met vele feiten, opgesomd in een sobere zwart-wit setting. Hij gaat er vlot doorheen met niet al te veel mondelinge toelichting: de feiten spreken voor zich. Hij heeft ook maar een half uur volgens de planning, aangegeven door Lies Visscher van het organiserende comité Leven met de Aarde. Dan zal er drie kwartier pauze zijn en daarna zal er tijd zijn voor vragen van de ca 48 aanwezigen, waaronder een gemeenteambtenaar uit Lochem.
Een van de opmerkelijkste feiten uit de PowerPointpresentatie is dat het voeden van de Nederlandse huisdieren 40 % van de Nederlandse landbouwgrond kost!

Twee voorbeelden van dia’s:
Dia 5. Energie:
• Winnen van energie en grondstoffen. 5 vaten olie winnen kost 1 vat olie.
• Voorraden raken op.
• HUIDIG energieverbruik is niet te dekken met hernieuwbare energie. Dus rigoureus besparen!

Dia 15. Nederland vol:
• 129 miljoen landbouwdieren
• 32 miljoen huisdieren
• 9 miljoen auto’s
• 200.000 lege huizen
• 6 miljoen m2 lege kantoren en lege winkels.

Een van de meest opmerkelijke feiten die naar voren kwam bij het stellen van vragen na de pauze was dat er 5 miljard € uit de landbouw komt maar dat er 20 miljard € door de overheid ingestoken wordt.
Een voortreffelijk Nederlands sprekende Duitstalige aanwezige wees op de site www.factor10.de met toepasselijke informatie.
Lies Visscher sluit de avond af onder dankzegging aan Meino Smit.

Harrie Jorna,
werkgroep Kerk en Schepping,
Raad van Kerken Oude IJsselstreek